Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΕΕ: Ταμεία εξυγίανσης για τις τράπεζες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συσταθεί δίκτυο ταμείων εξυγίανσης στην ΕΕ, ώστε οι μελλοντικές πτωχεύσεις τραπεζών να μην επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και να μην αποσταθεροποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι με τη σύσταση πανευρωπαϊκού δικτύου προχρηματοδοτημένων συστημάτων με αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες θα αξιοποιούνταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τέλη που καταβάλλουν οι τράπεζες. Τα εν λόγω ταμεία θα έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση μέτρων όπως αυτά που περιγράφονται στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2009 περί διαχείρισης κρίσεων και τα οποία περιλαμβάνουν: χρηματοδότηση για δραστηριότητες «ενδιάμεσων τραπεζών» (bridge bank), πλήρη ή μερική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή/και υποχρεώσεων, και χρηματοδότηση διαχωρισμού των «καθαρών» και των «τοξικών» περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα στις «καλές» και τις «κακές» τράπεζες.

Η δημιουργία ταμείων εξυγίανσης τραπεζών θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα και έτσι θα αποφευχθεί η ανάγκη προσφυγής σε κονδύλια που προέρχονται από τους φορολογούμενους. Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι η ύπαρξη μεγάλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες εγείρει σημαντικά ζητήματα «ηθικής τάξεως» εάν υπάρχει η πεποίθηση ότι τα εν λόγω ταμεία υφίστανται για να προστατεύσουν τις τράπεζες από μελλοντική χρεοκοπία. Πρόκειται για μείζον πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με το να καταστεί εντελώς σαφές ότι οι πρώτοι που οφείλουν να υποστούν τις συνέπειες της χρεοκοπίας της τράπεζας είναι οι μέτοχοι και οι ανασφάλιστοι πιστωτές, ότι τα ταμεία εξυγίανσης δεν αποτελούν ασφαλιστικό συμβόλαιο και ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για την διάσωση χρεοκοπημένων τραπεζών αλλά μάλλον για να διευκολύνουν την ομαλή πτώχευση.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τις ιδέες της στους Υπουργούς Οικονομικών και στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ καθώς και στο G-20 εντός του Ιουνίου του 2010. Θα πιέσει για την επίτευξη ευρείας συμφωνίας επί των γενικών αρχών και προσανατολισμών.

Τον Οκτώβριο του 2010, η Επιτροπή θα παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τα ευρύτερα σχέδια της για την ανάπτυξη νέου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και την προγραμματιζόμενη έγκριση νομοθετικών προτάσεων. Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα ταμεία εξυγίανσης θα συνοδεύονται από προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.