Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Ξεκινούν οι αποκρατικοιήσειςΤο πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων τέθηκε στη συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ο φάκελος των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στους επενδυτές επικεντρώνεται στους τομείς των Μεταφορών (ΟΣΕ, λιμάνια, αεροδρόμια) της Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ), της Ενέργειας (ΔΕΗ-ΔΕΣΠΑ, ΕΛΠΕ) των Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), των Τυχερών Παιγνίων (ΟΠΑΠ, Καζίνο, ΟΔΙΕ) και των Ακινήτων (ΚΕΔ, ΕΤΑ, Ολυμπιακά Ακίνητα, ακίνητα ΟΣΕ).

Αναλυτικά:

Για τον ΟΤΕ: θα υπάρξει κάποια αλλαγή διοίκησης. Το Δημόσιο θα συζητήσει με τη νέα διοίκηση για πιθανή νέα διάθεση πακέτου μετοχών στη DT.

Σε μερικές εβδομάδες θα δοθεί προς διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου των υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού, που θα προβλέπει, τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, τη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη δυνατότητα διάθεσης νέων αδειών, τη ρύθμιση του ιντερνετικού στοιχήματος και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ (π.χ. ξυστό, διαδικτυακό στοίχημα, κ.λπ.).

Για τα ακίνητα του Δημοσίου: Συγκεντρώνονται στο υπουργείο Οικονομικών για αξιοποίηση, ενώ προτεραιότητα της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου είναι το ξεκαθάρισμα του νομικού καθεστώτος των ακινήτων (π.χ. καταπατημένα, αυθαίρετα, κ.λπ.).

Στη ΔΕΗ και τη ΔΕΣΦΑ: Το Δημόσιο διατηρεί το 51%.

Στον ΟΣΕ, όπου το Δημόσιο κατέχει το 100% σε όλες τις εταιρείες του ομίλου, ενώ οι ετήσιες ζημιές είναι σχεδόν 1 δισ. ευρώ και το χρέος προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.
Εντός του Ιουνίου θα δημοσιοποιηθεί το σχέδιο νόμου, που θα προβλέπει την πώληση του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυτή και την εκχώρηση του μάνατζμεντ, το κλείσιμο των ζημιογόνων δρομολογίων, τον εξορθολογισμό στη στελέχωση του προσωπικού, τον καθορισμό διεταιρικών συμβάσεων με όρους αγοράς για προμήθειες και συντήρηση, την εισφορά σταθμών και εμπορικών ακινήτων σε εταιρία ειδικού σκοπού και ανάπτυξη μέσω συμβάσεων παραχώρησης και τις συμβάσεις παραχώρησης Εμπορευματικών Κέντρων Θριασίου Πεδίου και Θεσσαλονίκης.

Θ
α είναι εφικτός, εάν χρειασθεί, και ο διαχωρισμός των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών.

Παράλληλα, θα εκπονηθούν νέα οργανογράμματα, με βάση τα οποία θα κληθούν σε αξιολόγηση όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ. Για όσους δεν θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες, θα δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε άλλες θέσεις του Δημοσίου.

Για τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ (το Δημόσιο κατέχει το 74% σε κάθε έναν Οργανισμό) και τα 10 περιφερειακά λιμάνια (το Δημόσιο κατέχει το 100%) στόχος είναι η δημιουργία μιας ή περισσοτέρων διευρυμένων εταιρικών οντοτήτων, στις οποίες θα περιέλθουν οι οργανισμοί λιμένων της χώρας.

Στη συνέχεια θα προωθηθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών λιμένων σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, και η είσοδος των εταιρικών οντοτήτων στο Χρηματιστήριο, με διατήρηση τουλάχιστον του 51% από το Δημόσιο.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, θα γίνει χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης, με ενδεχόμενη εισφορά της συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρεία συμμετοχών ή και στο Χρηματιστήριο.

Στα περιφερειακά αεροδρόμια, όπου το Δημόσιο ελέγχει το 100% χωρίς εταιρική δομή, θα γίνουν συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων διαχείρισης των επί μέρους ή ομάδων με στρατηγικούς επενδυτές, θα ιδρυθούν εταιρεία ή εταιρίες, όπου το Δημόσιο θα εισφέρει τα αντίστοιχα δικαιώματα διαχείρισης αεροδρομίων και θα εισαχθούν οι εταιρίες αυτές στο Χρηματιστήριο.

Στο τέλος Οκτωβρίου αναμένονται οι προτάσεις των ενδιαφερομένων φορέων για το Καστέλι στην Κρήτη, ενώ για το 2011 θα αρχίσει η επέκταση του μετρό, με νέα γραμμή που θα καλύπτει κυκλικά την Αθήνα.

Στην ΕΥΑΘ (το Δημόσιο κατέχει το 74%) θα διατεθεί το 23%, ενώ στην ΕΥΔΑΠ (το Δημόσιο κατέχει το 61%) θα γίνει περαιτέρω διαχωρισμός του δικτύου και θα πωληθεί το 10%.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η εταιρεία συμμετοχών «Ελληνικά Ύδατα ΑΕ», η οποία θα περιλαμβάνει την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις εταιρείες της περιφέρειας.

Στα ΕΛΤΑ (το Δημόσιο ελέγχει το 90% και το υπόλοιπο 10% ανήκει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) θα πωληθεί το 39%, ώστε να διατηρηθεί πλειοψηφία του 51%.

Στον ΟΤΕ θα διατηρηθεί η υφιστάμενη στρατηγική συμμετοχή, ενώ στο φάσμα συχνοτήτων θα γίνει μελέτη συμβάσεων παραχώρησης.

Στη ΔΕΠΑ (το Δημόσιο κατέχει το 65% και υπάρχει option της ΔΕΗ για το 30%), θα γίνει εκτίμηση της αξίας του option, ενώ κατεύθυνση είναι ο διαχωρισμός ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ, με τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου και της διαχείρισης.

Στη ΔΕΗ (το Δημόσιο κατέχει το 51%) θα διατηρηθεί η πλειοψηφία του Δημοσίου στο ΔΕΣΜΗΕ, θα γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις για το άνοιγμα της χονδρικής και λιανικής αγοράς ενέργειας και θα υλοποιηθεί το 3ο ενεργειακό πακέτο.

Στα ΕΛΠΕ θα διατηρηθεί η υφιστάμενη στρατηγική συμμετοχή.

Στα καζίνο θα υπάρξει πλήρης πώληση των συμμετοχών της ΕΤΑ.

Για την ΚΕΔ, την ΕΤΑ και τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, θα υπάρξει συγχώνευση των εταιρειών και στη νέα εταιρία θα μπορούν να παραχωρηθούν και ακίνητα που διαχειρίζονται τα υπουργεία.

Παράλληλα, θα γίνει αξιοποίηση μέσω συμβάσεων παραχώρησης (βάσει του ν. 3049/2002) και διαχείριση του χαρτοφυλακίου με εταιρίες συμμετοχών, με ενδεχόμενη εισαγωγή τους στο ΧΑ. Προϋπόθεση είναι να γίνει ειδικός νόμος κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Ακινήτων.

Στα Ξενία θα υπάρξει πώληση μεμονωμένων ξενοδοχείων ή δημιουργία επενδυτικού σχήματος, στο οποίο θα δοθούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όλων των Ξενία και αξιοποίηση με συμβάσεις παραχώρησης. Εξετάζεται η εισαγωγή στο ΧΑ, με διακράτηση από το Δημόσιο του 51% ή του 34%.

Στα Τουριστικά Ακίνητα, θα δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια «υψηλής ποιότητας» και θα δοθούν σε εταιρείες ανάπτυξης με συμβάσεις παραχώρησης, με την ενδεχόμενη εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ και τη διακράτηση από το Δημόσιο του 51% ή του 34%.

Τέλος, θα υπάρξουν ειδικοί φορείς για την αξιοποίηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, Τατόι).

Η κυβέρνηση θεωρεί τις συμβάσεις παραχώρησης ως αποτελεσματικό εργαλείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (π.χ. υποδομές, ακίνητα) και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η Αττική Οδός, το Ρίο- Αντίρριο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Νέες συμβάσεις παραχώρησης θα υπάρξουν για την Εγνατία, τους νέους αυτοκινητόδρομους στην Αττική, τους οδικούς άξονες της Κρήτης και τα εμπορευματικά κέντρα του ΟΣΕ (Θριάσιο, Θεσσαλονίκη).

Τέλος, το Δημόσιο θα δώσει δημιουργήσει μια εταιρεία συμμετοχών με ένα «καλάθι» πλειοψηφικών ή μη συμμετοχών του, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα έσοδα από το Χρηματιστήριο με την είσοδο στο ΧΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι στο «καλάθι» αυτό μπορούν να μπουν και οι συμμετοχές του Δημοσίου στον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.